Nieuws

Lage emissiezone (LEZ) WILLEBROEK naar Prullenmand verwezen !

Eindelijk duidelijkheid

De fel besproken Lage Emmisiezone die er moest komen in onze gemeente komt er dan toch niet.

Dat hebben de schepencolleges van Mechelen en Willebroek beslist. De voorbije drie jaar was er heel wat onduidelijkheid over de uitvoering. De kosten-batenoefening heeft beide besturen uiteindelijk doen besluiten om de LEZ af te blazen.

De beslissing van Mechelen-Willebroek is geen alleenstaand geval. Eerder liet de stad Leuven weten dat er om soortgelijke argumentaties geen LEZ komt. Uit een rondvraag van Stad Mechelen blijkt dat er ook in andere centrumsteden nog geen concrete plannen zijn om een LEZ in te voeren.

Gezonde Leefomgeving

Zowel Mechelen als Willebroek zetten volop in op positieve initiatieven om de luchtkwaliteit nu al te verbeteren. In Willebroek worden bvb. na de aanplanting van een klimaatbos heel wat middelen voorzien voor het verwerven van grond voor extra bosgebied. Het stimuleren van deelmobiliteit, het verder uitrollen van een lokaal en bovenlokaal fietsnetwerk, het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen, de aankoop van een 20-tal elektrische fietsen voor personeel, het invoeren van thuiswerk en de omschakeling naar led voor openbare verlichting zijn maar enkele voorbeelden.

Bron: www.mechelen.be/lage-emissiezone-lez

 

Hoe zat het ook al weer .. in Antwerpen ?

Sinds 1 februari 2017 is de Lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen een feit! In een lage-emissiezone mogen enkel voertuigen rijden die aan bepaalde milieucriteria voldoen. Het zijn voornamelijk oudere dieselvoertuigen die meer vervuilend zijn. Door deze wagens niet in de stad toe te laten, wordt een verbetering van de luchtkwaliteit verwacht.

 

Mag Uw auto nog binnen ?

Of uw auto nog binnen mag, hangt af van zijn euronorm.

Dat is een cijfer van 1 tot 6 dat vermeld staat op het inschrijvingsformulier van uw auto. Hoe hoger het cijfer, hoe minder uw auto vervuilt. Vanaf februari 2017 mogen dieselwagens zonder Euronorm, of met Euronorm 1 en 2 de Antwerpse zone niet meer binnen. Wagens met Euronorm 3 moeten een roetfilter hebben om kosteloos binnen te mogen. Benzinewagens met een Euronorm vanaf Euro 3 hebben blijvend vrije toegang tot de LEZ.

Meer informatie of zelf testen hoelang uw auto nog de LEZ binnen mag kan hier.

< TERUG NAAR OVERZICHT